Euroforo Arasa de Miquel Abogados Barcelona

Formulari enviat. Gràcies

Dret Tributari i Fiscal

A nivell del Dret Tributari i Fiscal, el nostre despatx, ofereix als seus clients assessorament en temes de naturalesa tributària, tant relatives a persones físiques, com en els que es refereixen a societats mercantils i altres entitats jurídiques, amb l'objectiu de trobar una optimització fiscal dins del complex sistema normatiu tributari.
 
Entre els serveis oferts pel despatx destaquem:

  • Assessorament genèric o concret respecte de les transaccions i operacions en matèria tributària.
  • Assessorament fiscal general especialment destinat a les empreses.
  • Organització i suport dels departaments comptables i fiscals interns.
  • Assessorament en inspeccions tributàries.
  • Formulació de recursos i reclamacions econòmiques o administratives, davant dels respectius òrgans competents, dins l'àmbit de les administracions públiques: local, autonòmica i central.
  • Recursos contenciosos - administratius.
  • Planificació fiscal, anàlisi i seguiment dels canvis legislatius en matèria tributària.
  • Assessorament i seguiment fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
  • Planificació fiscal patrimonial i successòria, especialment respecte de l'empresa familiar.
Please reload