Euroforo Arasa de Miquel Abogados Barcelona
  • Logo_Twitter.jpg
  • Logo_Linkedin.jpg
  • Logo_YouTube.jpg
Síguenos
Etiquetas
Noticias recientes
Noticias destacadas

Ajuntament de Barcelona – Primeres mesures fiscals

L’Ajuntament de Barcelona activa un primer paquet urgent de mesures fiscals per respondre

a la situació generada pel COVID-19, per ajornar i compensar el pagament de tributs i taxes

municipals per l’ús de l’espai públic.

Estimen que aquestes mesures són del tot insuficients i en breu termini s’haurà d’aprovar

noves mesures més significatives, per els autònoms, empreses i la resta de la ciutadania.

Les mesures bàsiques aprovades són les següents:

  • L’Ajuntament flexibilitza els terminis i tràmits per al cobrament de tributs i taxes municipals a tota la ciutadania i en facilitarà l’ajornament o fraccionaments amb plans individualitzats.

  • Es tornarà la taxa de terrasses dels dies que no s’ha pogut fer activitat i no es cobrarà ni la de terrasses ni el preu públic de residus comercials i industrials als comerços, establiments de restauració, autònoms i empreses els dies que no puguin obrir per l’estat d’alarma.

  • En una segona fase, s’estudiaran canvis en les llicències perquè els restauradors puguin ajustar la taxa a la seva activitat real al 2020.

  • Es crea a l’Institut Municipal d’Hisenda, l’Oficina tributària d’atenció i assessorament fiscal per a la ciutadania i empreses.

  • Com a mesura de suport al sector turístic, s’ajorna el cobrament de l’Impost d’Estades en Establiments Turístics (IEET) fins al setembre de 2020.

  • El Consistori elaborarà un decret per a garantir la liquiditat a totes les empreses proveïdores de serveis a l’Ajuntament i la continuïtat de tots els contractes públics.

Per més informació:

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/03/16/barcelona-suspen-i-ajorna-el-pagament-

de-tributs-municipals-com-a-mesura-dajut-urgent-a-leconomia-local-davant-lestat-dalarma-pel-

covid-19/

El departament fiscal d’ EUROFORO seguirà informant de les noves mesures, d’àmbit tributari.