Euroforo Arasa de Miquel Abogados Barcelona
  • Logo_Twitter.jpg
  • Logo_Linkedin.jpg
  • Logo_YouTube.jpg
Síguenos
Etiquetas
Noticias recientes
Noticias destacadas

ACTUALITAT TRIBUTÀRIA : GENERALITAT CATALUNYA MESURES FISCALS 2020. SUCCESSIONS I DONACIONS.

Les mesures fiscals, pendents d’aprovació definitiva, pretenent canvis importants respecte l’impost sobre successions i donacions.

La modificació més significativa es la penalització de les herències i donacions entre els parents més propers, cònjuge, fills, nets, quan els beneficies de les indicades transmissions tinguin un patrimoni superior, a 500.000€.

L’Avantprojecte de Llei re-introdueix l’aplicació dels coeficients multiplicadors pel patrimoni pre-existent per als contribuents del Grup I i Grup II, modificació que pot representar un augment del 20% dels impostos a pagar.

Comparatiu:

Actualment aquest coeficients multiplicadors solament són d’aplicació per parents amb menys parentiu o bé quan els beneficiaris són estranys ( Grup III i Grup IV ).

Per altra banda, també està prevista la modificació de l’actual bonificació en la quota a pagar.

La reducció de les bonificacions actuals a favor d’ascendents i descendents, representaria un augment directe dels impostos, en las herències, entre familiars més propers.

Comparatiu:

Per més informació: http://economia.gencat.cat/ca/detalls/article/Av-llei-mesures-2020

Esperem que finalment la modificació legislativa prevista no s’aprovi ja que cal recordar que els bens adquirits per herència, prèviament ja han pagat multitud impostos, renda, patrimoni, impostos locals, etc.