Euroforo Arasa de Miquel Abogados Barcelona

Formulari enviat. Gràcies

Responsabilitat Civil

  • Assessorament en matèria d'arrendaments urbans i propietat horitzontal: elaboració de contractes de locals, habitatges de temporada, estudi de possibles causes de resolució de contracte, estatuts de comunitats de propietaris, etc.
  • Anàlisi, assessorament i actuacions en matèria de dret successori: declaracions d'hereus, testaments, acceptacions d'herència, legítimes, drets testamentaris, amb especial incidència a nivell del dret propi de Catalunya.
  • Assessorament i elaboració específica i expressa de contractes de compravenda, arres, permuta, arrendament financer, representació i altres contractes específics d'ús, transmissions condicionades, etc.
  • Constitució i assessorament d'associacions i fundacions
Please reload