Euroforo Arasa de Miquel Abogados Barcelona

Formulari enviat. Gràcies

Dret Processal

  • Defensa lletrada davant els tribunals de les jurisdiccions civils, penals, contenciós administratius o laborals.
  • Assistència jurídica prèvia al litigi, amb intervencions específiques en mediació, conciliació i / o transacció.
  • Assistència lletrada en tràmits d'execució de Sentència en les actuacions d'ordre judicial i extrajudicial necessàries per a la satisfacció íntegra dels interessos en litigi.
  • Intervenció especialitzada en tot tipus de procediments davant els Tribunals Arbitrals.
  • Expressa especialització a nivell de litigis de Dret Mercantil, Responsabilitat Civil Contractual o Extra contractual i Dret Penal Econòmic.
Please reload