Euroforo Arasa de Miquel Abogados Barcelona

Formulari enviat. Gràcies

Dret Penal Econòmic i Medi Ambient

  • Plantejament d'actuacions en exercici d'acció penal derivades de perjudicis procedents de delictes societaris, relacions econòmic - mercantils i Dret Patrimonial en el seu sentit més ampli. Assistència lletrada que assumeix la defensa de qualsevol conflicte penal que derivi del dret d'Empresa amb especial singularitat en els tipus delictius d'estafa, apropiació indeguda, insolvència punible, delicte fiscal i delicte societari.
  • Especialització concreta en el seguiment i coordinació específica de procediments contenciosos mercantils amb derivacions en l'àmbit penal, i en procediment relatius al delicte ecològic amb especial incidència en el delicte de contaminació acústica.
Please reload