Euroforo Arasa de Miquel Abogados Barcelona

Dret Immobiliari i Urbanístic

  • Intervenció directa en transaccions immobiliàries, que comporta o pot comportar l'assessorament jurídic en el sentit més ampli de la paraula.
  • Gestió integral de la cartera d'immobles.
  • Obtenció d'informació registral actualitzada dels immobles i anàlisi de la seva situació jurídica: inscripcions en el Registre de la Propietat, títols de propietat i situació de càrregues. Verificació de l'ocupació de l'immoble.
  • Regularització i manteniment actualitzat de la situació jurídica i possessòria dels immobles.
  • Assessorament en contractes d'arrendament rústics i urbans ; i d'operacions de compra venda d'immobles, permutes, aportacions, etc.
  • Contractes relatius a la realització d'obres i edificacions.
  • Planificació urbanística.
  • Assessorament integral en l'àrea del Dret Urbanístic.
Please reload

Formulari enviat. Gràcies