Euroforo Arasa de Miquel Abogados Barcelona

Formulari enviat. Gràcies

Dret de Família

  • Assessorament jurídic integral a nivell del Dret de Família: tuteles, herència.
  • Assessorament específic en el Dret Processal de Família amb especial incidència en els litigis amb repercussions econòmic matrimonials.
  • Actuacions de mediació i conciliació en litigis de Dret Matrimonial.
  • Assistència lletrada, amb la titulació específica i exigible en Dret Matrimonial Canònic.
Please reload