Euroforo Arasa de Miquel Advocats Barcelona
L'equip està format per
sis socis, associats i col·laboradors internsi externs, complementant aquests últims els serveis de gestió laboral comptable i tributari, assessorament econòmic financer, consultoria d'empresa, tramitació i gestió davant el Registre de la Propietat i Industrial. 

 

Soci Fundador Emèrit

Josep Arasa

 

Socis

Juli de Miquel

David Jurado

Rosa Maria Arasa

Marcos Jover

Elisabet Gimeno

 

Associats

Helena de Miquel

Jordi Julia

Ariadna Riera

 

Representant Oficina Madrid

Salvador Serrano

 

Membres del Grup Euroforo 

Francesc Gelabert

Joaquim de Miquel Sagnier

Eulogio Gallego del Águila

Valentín Cárcel

Jerusalén Bañales Gorraiz

 

Responsable d'administració

i finances

Clàudia Bertran

 

Soci Fundador Emèrit

Josep Arasa

Nascut a Barcelona el 20 de juliol de 1929.
Formació: Universitat de Barcelona. Llicenciat en Dret l'any 1951. Membre del Col·legi d'Advocats de Barcelona i dels principals Col·legis d'Advocats de Catalunya.
Dedicat a l'exercici lliure de la professió des de la seva col·legiació el 1951 fins a la seva jubilació en el mes de juliol de 2009.

Soci Director

Juli de Miquel

Natural de Barcelona.
Formació: Universitat de Barcelona. Col·legiat en 1965. Tresorer del Col·legi d'Advocats de Barcelona en el període (1985-1989). President de la Cooperativa d'Advocats (1989-1993). Membre de la Comissió de Deontologia del Col·legi d'Advocats de Barcelona (1991-1993). Actualment és vocal del Consell Rector de la Mútua d'Advocats de Catalunya, membre de "WORDLINK FOR LAW" i president de l'associació "AECCC-Catalunya contra el càncer". Professor de Dret Societari de la Facultat de Dret d'ESADE (Universitat Ramon Llull).
Àrees Professionals: Dret Mercantil i Societari, Responsabilitat Civil i Dret Concursal.
Idiomes: espanyol, català, anglès i francès.

Soci

David Jurado

Nascut a Barcelona, el 24 de maig de 1961.
Formació: Universitat de Barcelona. Llicenciat en Dret el 1986. Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia el 1995. Diplomat en Dret Civil Català el 1986. Diplomat en Dret Comunitari en 1988. Màster en Pràctica Jurídica el 1988.
Intervencions acadèmiques: Professor Pràctica Processal, Facultat de Dret Universitat de Barcelona (1993-1995). Professor de Dret Civil a l'Escola Universitària de Turisme Mediterrani (1995-1996). Professor del Màster de Postgrau de Pràctica Processal - ICAB (2005-2006). Actualment professor del Màster Universitari en advocacia de la Facultat de Dret d'ESADE.
Obres publicades: "Les mesures de seguretat en el nou Codi Penal". 1996. "Prova pericial civil. Anàlisi pràctic del procediment probatori pericial ". 2010. "La prova judicial: desafiaments en les jurisdiccions civil, penal, laboral i contenciós - administratiu". 2011. " Arbitratge: comentaris pràctics per a l'empresa ". 2011.
Entitats i organismes corporatius: Membre de la junta directiva del Grup d'Advocats Joves del Col·legi d'Advocats de Barcelona. 1987-1990. Membre de la junta directiva de la Mútua de l'Advocacia de Catalunya. 1990-1994. Actualment assessor legal de l'Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses. Membre de la junta directiva de l' " Associació Catalana de Petits i Mitjans despatxos d'Advocats ". Membre de la junta directiva de l'Associació Catalana per al Foment de l'Arbitratge.
Àrees Professionals: Dret Civil, Penal i Processal.

Idiomes: Espanyol i Català.

Sòcia

Rosa María Arasa

Nascuda a Barcelona el 21 de juliol de 1960.
Formació: Universitat de Barcelona. Llicenciada en Dret el 1985. Màster d'Estudis Tributaris (Abad Oliva). Curs sobre el Dret de la Competència Comunitària (Cambra de Comerç de Barcelona). Curs d'Estudi de les Comunitats Europees. (Generalitat de Catalunya) Diplomada en Auditoria fiscal. Participació com a ponent en diverses conferències i cursos relatius al dret fiscal, assessoria i gestió tributària. Experiència professional: Advocada de la Cambra de Comerç de Barcelona (1985-1989). Professora de Dret Fiscal del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Escola de Pràctica Jurídica. Membre executiu de l'Associació Internacional WORLD LINK FOR LAW. Membre de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF). Membre del Consell Professional d'ESADE.
Àrees Professionals: Dret Tributari i Fiscal.
Idiomes: espanyol, català i anglès.

Soci

Marcos Jover

Nascut a Barcelona, el 20 de setembre de 1967.
Formació: Col·legi Universitari Abat Oliba i Universitat de Barcelona. Llicenciat en Dret l'any 1991. Màster en Dret d'Empresa per al Col·legi Universitari Abat Oliba (1992). Membre de la Comissió de Deontologia del Col·legi d'Advocats de Barcelona (1998-2005). Membre del Consell Directiu Assessor de la revista "Món Jurídic", del Col·legi d'advocats de Barcelona (2003-2005). Membre de l'àrea Jurídica del FC Barcelona (2010-2015) i de la Comissió de Disciplina.
Àrees Professionals: Dret inmobiliari; contractual; dret d'empresa; Responsabilitat civil, Dret Civil, Processal i Concursal.
Idiomes: espanyol, català i anglès.

Sòcia

Elisabet Gimeno

Nascuda a Barcelona, l'1 de gener de 1972.
Formació: Universitat Pompeu Fabra. Llicenciada en Dret l'any 1994. Màster en Política Pública i Social per la Universitat "JOHNS HOPKINS / IDEC" (1996).
Àrees Professionals: Dret Civil i Responsabilitat Civil (reclamació danys, mala praxi, etc...), Processal Civil i Penal i Dret Concursal, Dret Bancari.
Idiomes: espanyol, català, anglès i francès.

Soci - Euroforo

Francesc Gelabert

Nascut a Sant Joan Despí (Barcelona), el 23 de juliol de 1954.
Formació: Universitat de Barcelona. Llicenciat en Dret el 1977. Entre d'altres: Curs de Dret Comunitari Europeu pel Patronat Català Pro Europa i l'ICAB (1986). Curs de postgrau sobre Dret de la Construcció 2007 (Facultat de Dret d'ESADE). Curs d'Empreses en Crisi. Prevenció, Reestructuració i Concurs de Creditors. Programa de postgrau 2008-2009 organitzat per IdEC (Universitat Pompeu Fabra). Curs de postgrau "Aspectes Financers i Comptables en els concursos de creditors". ICAB, 2012. Curs de Mediació Concursal 2014 - Campus ICAB.
Àrees Professionals: Dret Civil, Immobiliari i de la Construcció. Contractació. Dret Concursal. Administrador Concursal.
Idiomes: espanyol, català i anglès.

Soci - Euroforo

Joaquim de Miquel Sagnier

Nascut a Barcelona el 3 d'abril de 1960.
Formació: Universitat de Barcelona. Llicenciat en Dret el 1982. Professor de l'Escola de Pràctica Jurídica i del Màster de Dret de Família del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Màster per la Facultat d'econòmiques d'Economia en l'àmbit del Dret. Curs de Mediació del Col·legi d'Advocats. Membre de l'Associació Espanyola d'Advocats de Família i de la Societat Catalana d'Advocats de Família. President de la Comissió de Deontologia del Col·legi d'Advocats i membre de la Comissió (1997-2006), Diputat de la Junta de Govern i secretari del Col·legi d'Advocats (1999-2005).
Àrees professionals: Dret de Família, incloent dret matrimonial, incapacitacions, accions de filiació, adopcions, successions.
Idiomes: espanyol, català i anglès.

 

Soci - Euroforo

Eulogio Gallego del Águila

Nascut a Barcelona, el 19 de novembre de 1971.
Formació: Universitat de Barcelona. Llicenciat en Dret el 1996. Màster en Dret Urbanístic. Cursos de Postgrau en Dret de la Construcció. Curs de Postgrau en Fiscalitat Immobiliària.
Àrees professionals: Advocat especialitzat en Dret Administratiu, Urbanístic, Immobiliari i de la Construcció, i en Fiscalitat Immobiliària. Àmplia experiència en assessorament i defensa jurídica d'empreses del sector immobiliari i de la construcció. Experiència en legalització d'emplaçaments de telecomunicacions per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Idiomes: espanyol, català, francès i anglès.

Soci - Euroforo

Valentín Cárcel

Natural de Barcelona
Formació: Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (promoció 1973-1978) i donat d'alta com a lletrat en exercici en l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona en 1980, any en el qual va crear el seu propi despatx. És lletrat-assessor de diverses empreses i grups empresarials nacionals i internacionals. Ha intervingut en tots els Jutjats socials d'Espanya, en tots els Tribunals Superiors de Justícia autonòmics, en l'Audiència Nacional, en el Tribunal Suprem i en el Tribunal Constitucional. Té diplomes atorgats per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona sobre la Llei d’Enjudiciament

Civil i pel Centre d'Estudis Jurídics del Ministeri de Justícia sobre la Llei Concursal.
Àrees Professionals: Intervencions davant totes les Administracions relacionades amb el Dret del Treball, Autoritats Laborals de les CCAA, Inspeccions de Treball, Tresoreria General de la Seguretat Social, Fons de Garantia Salarial, Serveis Públics d'Ocupació, Fundacions de Mediació, Arbitratge i Conciliació de les CCAA, etc.

Sòcia - Euroforo

Jerusalén Bañales Gorraiz

Nascuda a Barcelona, l'1 de Julio de 1980.
Formació: Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona l'any 2004. Università Degli Studi vaig di Salerno (Itàlia), Beca Erasmus l'any 2000.
Experiència professional: 10 anys treballant com a Advocada en el Bufet Valentín Cárcel Miret, especialitzat el Dret del Treball, de la Seguretat Social i Riscos Laborals. Intervencions en tots els àmbits de la Jurisdicció Social, Jutjats socials, Tribunals Superiors de Justícia, Audiència Nacional i Tribunal Suprem.
Àrees professionals: Dret laboral, de la Seguretat Social, Riscos Laborals i Estrangeria.
Idiomes: Castellà, català, italià i francès.

Associada

Helena de Miquel

Nascuda a Barcelona, el 13 de setembre de 1976.
Formació: Universitat Ramon Llull (ESADE). Llicenciada en Dret i Màster en dret d'empresa el juny de 2000).
Àrees Professionals: Dret Mercantil. Processal Civil i Responsabilitat Civil.
Idiomes: espanyol, català, anglès i francès.

 

Associat

Jordi Julià

Nascut a Barcelona, el 30 d'abril de 1977.
Formació: Universitat Ramon Llull (ESADE). Llicenciat en Dret i Màster en dret d'empresa el juny del 2000. Curs de probàtica (ESADE 2004). Seminari de responsabilitat civil de promotors i tècnics en la construcció (ESADE i 2007). Congressos de responsabilitat civil (ICAB 2006, 2008 i 2009). Jornades de Dret Concursal (ESADE 2011).
Àrees Professionals: Dret Processal Civil i Penal i Responsabilitat Civil i Dret Bancari. Professor col·laborador en el Màster d'Accés a l'Advocacia d'ESADE.
Idiomes: espanyol, català, anglès i alemany.

Associada

Ariadna Riera

Nascuda a Barcelona, ​​el 30 març 1989.
Formació: Universitat Pompeu Fabra. Llicenciada en Dret l'any 2011. Postgrau en Pràctica Jurídica pel "Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona" ICAB (2012). Certificació d'Aptitud Professional (CAP) (2012). IX Curs de Medicina Legal i Forense per juristes per l'ICAB (2011). Curs de Dret Comunitari i Internacional dels Negocis per l'ICAB (2012). Curs d'especialització en Dret Fiscal per la UOC (2013).
Àrees Professionals: Dret processal civil.
Idiomes: espanyol, català, anglès i francès.

Advocat

Alberto Escubós

Nascut a Barcelona el 6 de juny de 1990.
Formació: Grau en Dret (European Law School, Maastricht University) i Màster en Dret neerlandés (Maastricht University). Masterclass Series de Dret Societari (Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policy). Llicenciatura I Màster en Dret (Universidad de Alcalá I Universitat de Barcelona).

Obres publicades: “National Report for Spain: an Inventory of Legal Form and Shareholding Requirements in the EU services sector and their economic assessment”, in: Study MARKT/2012/052/E. European Commission, 2014. “De commerciële stichting en artikel 54 tweede alinea VwEU: een opkomende deelnemer aan de Europese interne markt?”, in: Young Corporate Lawyers 2013. Uitgeverij Paris, 2013.
Àrees Professionals: Dret Europeu, Dret Civil, Dret Mercantil.
Idiomes: anglès, alemany, neerlandès, espanyol, català.

Advocat

Víctor del Pozo

Nascut a Barcelona, ​​el 5 de juny de 1993.
Formació: Grau en Dret (Universitat Pompeu Fabra). Postgrau en Pràctica Jurídica amb especialització en Dret Laboral i Dret Penal (EPJ - Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona). Màster d’Accés a l’Advocacia (Universitat Oberta de Catalunya).

Àrees Professionals: Dret Laboral, de la Seguretat Social i Riscos Laborals.
Idiomes: castellà, català i anglès.

Advocat

Llorenç Caldentey

Nascut a Manacor (Mallorca) el 28 de novembre de 1992.
Formació: Grau en Dret (ESADE), Màster International Business Law (ESADE), Màster d’Accés a la Advocacia (ESADE) i Grau en Direcció i Administració d’Empreses (Abat Oliba CEU) Exchange program a la Fordham University School of Law (Nova York).

Formació Complementària: Seminari d’Oratòria I (ESADE –Universitat Ramon Llull), Seminari d’Oratòria II (ESADE – Universitat Ramon Llull), Universitat Ramon Llull)
Àrees Professionals: Dret Processal Civil y Penal.
Idiomes: castellà, català i anglès.

Representant Oficina Madrid

Salvador Serrano

Nascut a Barcelona l'11 de juny de 1961.
Formació: Universitat de Barcelona. Llicenciat en Dret l'any 1988. Diplomat en Estudis Avançats per la Universitat Complutense de Madrid. Professor de Dret de Societats a l'Escola Europea d'Estudis Empresarials de Madrid. Professor de Dret Fiscal a l'Escola Superior de Gestió Comercial i Màrqueting (ESIC) de Madrid.
Àrees Professionals: Dret Tributari, Dret mercantil.
Idiomes: espanyol, català i anglès.

Responsable Administració i Finances

Clàudia Bertran

Nascuda a Barcelona, el 10 de gener de 1967.
Formació: Universitat de Barcelona. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials l'any 1991.
Àrees Professionals: Responsable d'Administració i Finances.
Idiomes: espanyol, català, francès i anglès

 

Please reload