Euroforo Arasa de Miquel Abogados Barcelona

Formulari enviat. Gràcies

Dret Concursal

A nivell de Dret Tributari i Fiscal, el nostre despatx, ofereix als seus clients assessorament en temes de naturalesa tributària, tant relatives a persones físiques, com en els que es refereixen a societats mercantils i altres entitats jurídiques, amb l'objectiu de trobar una optimització fiscal dins del complex sistema normatiu tributari.

 

Entre els serveis oferts pel despatx destaquem:

  • Assessorament d'empreses en situació preconcursal.
  • Negociacions amb els creditors i proveïdors.
  • Preparació de l'expedient del concurs voluntari o necessari i seguiment.
  • Relació amb els administradors concursals.
  • Preparació dels convenis i plans de liquidació.
  • Representació i defensa dels creditors al sí d'un procediment concursal.
  • Actuació com a administradors concursals en el cas de designació per part dels jutjats mercantils.
Please reload