Euroforo Arasa de Miquel Abogados Barcelona

Formulari enviat. Gràcies

Dret Bancari i Mercat de Valors

  • Assessorament a les entitats financeres en els àmbits societaris, de contractació i prejudicials.
  • Intervenció com assessors en operacions regulades per la llei de mercat de valors. 

 

Associació per la defensa dels afectats per pràctiques bancàries i financeres abusives

 

AFINCO es una Associació promoguda per Euroforo Arasa de Miquel i els bufets SALGAS ADVOCATS (Girona), SAPENA- SOLER ADVOCATS (Lleida), INSTITUT QUALITATS, representat per l’advocat Joan López Masoliver (Tarragona) per a poder cobrir tot el territori i tenir més proximitat amb els possibles afectats.

Els assumptes en curs defensen a les persones afectades, tant particulars com empreses, que es van veure enganyades, al signar contractes, amb clàusules abusives, amb algunes entitats bancàries.

Els assumptes més recurrents són els swaps, participacions preferents, clàusules sòl, deute subordinat i recent aplicació de l’índex alternatiu al IRPF.

Please reload