Euroforo Arasa de Miquel Abogados Barcelona

Formulari enviat. Gràcies

Dret Administratiu

En l'àmbit del dret administratiu el despatx Arasa & de Miquel assessora tant als particulars i empreses privades en la seva relació amb les administracions públiques com aquestes en el desenvolupament de la seva funció. Amb caràcter general i merament enunciatiu aquest departament actua en les següents àrees:

  • Expropiació forçosa.
  • Contractació administrativa.
  • Procediments sancionadors.
  • Autoritzacions i llicències administratives.
  • Expedients de protecció de la legalitat per immissions acústiques (sorolls).
  • Activitat de foment.
  • Aigües, mines, costes, ports, carreteres, patrimoni, etc.
  • Al·legacions i recursos en tots els àmbits de l'activitat administrativa, tant en via administrativa com davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
  • Estrangeria (fase judicial).
Please reload